maandag 30 november 2015

Erfgoed in gebruik nemen: inleiding op het project


Ik ben ontwerper en werk binnen Studio Maaike Roozenburg aan projecten op het snijvlak van design, (kunst)historie en visuele communicatie. De afgelopen jaren in het bijzonder aan het project Smart Replicas in samenwerking met musea, wetenschappers, studenten en technische bedrijven. Een project over erfgoed waarin design en techniek samenkomen. ‘Smart replicas’ is een term die ik gegeven heb aan replicas van historische gebruiksgoed die zijn gemaakt middels een combinatie van 3D scan- en printtechnieken. Op deze manier worden museale stukken opnieuw dagelijks gebruiksgoed. Met augmented reality worden de Smart Replicas verrijkt met verhalen over de geschiedenis van de objecten. Met een smartphone kunnen de replicas ‘uitgelezen’ worden. Het historisch object met haar geschiedenis terug op de keukentafel.


Het prototype dat tot nu toe is ontwikkeld van de Smart Replica is een ‘proof of concept’ en ‘proof of technique’. Ofwel, we zijn vooral bezig geweest om het technisch te laten werken. En om een betekenisvolle AR ‘laag’ te ontwerpen van 3D informatie en historische bronnen. Dit is nu gelukt.
Echter, de artistieke kant van de Smart Replica zelf, de kwaliteit van het fysieke object, is nog niet uitgewerkt en in een ‘schets fase’. En juist dit onderdeel is artistiek inhoudelijk zo interessant: Hoe kun je de grenzen van het fenomeen replica oprekken? Het gaat daarbij niet om een letterlijke kopie, maar om het onderzoeken en articuleren van die aspecten van het origineel die nu relevant voor ons zijn. Daarin vindt een samenspel plaats van materiaal, techniek, oppervlakte structuur, detaillering etc. Hoe verhoudt de replica zich tot het ‘origineel’?
Hoe kunnen ‘high’ tech en ‘low’ tech (historische technieken) op een interessante manier bij elkaar komen?
Hoe behoud je de integriteit van het origineel en maak je het betekenisvol gebruiksgoed voor het heden?

Om dit te kunnen onderzoeken en uitwerken  is een samenwerking aan gegaan met de Gemeente Amsterdam: Monumenten en Archeologie. Zij hebben een indrukwekkende collectie historische gebruiksgoed en kennis over dit gebruiksgoed. In tegenstelling tot de musea en museale collecties waar tot nu toe voornamelijk mee is gewerkt, ligt bij de Archeologische dienst de nadruk op gebruik, en het object als historische bron. Zij verzamelen niet voor de mooi, of de pronk, maar om het dagelijks leven van mensen te reconstrueren. Juist dit vind ik als ontwerper inhoudelijk heel interessant: voorwerpen die dagelijks zijn gebruikt totdat ze kappot gingen. Beschadigde en gerepareerde objecten, gebroken en onvolledige voorwerpen.dinsdag 24 november 2015

maandag 26 oktober 2015

Uitnodiging: Science Fair TU Delft

Het maken en breken van alledaagse gebruiksvoorwerpen is van alle tijden. Omdat vroeger de waarde van deze objecten hoger was dan die van arbeid, werden ze meestal gerepareerd. In dit project worden alledaagse gebruiksvoorwerpen uit het verleden met behulp van CT-scanners in kaart gebracht, om vervolgens een 3D-reconstructie te maken. Hierdoor kunnen we erfgoed weer tot leven brengen als gebruiksgoederen in de huidige tijd. Dit project is een ontmoeting van ontwerp met technologie en erfgoed door een samenwerking met het Bureau Monumenten en Archeologie Amsterdam en Studio Maaike Roozenburg.

http://smartreplica2015.weblog.tudelft.nl

Tentoonstelling minor Advanced Prototyping
Dinsdag 27 oktober 2015, 12:30-15:00 uur
De afsluitende lezing van Nadya Peek begint om 15:15 uur
Locatie: "De tribune", Centrale hal, Faculteit Industrieel Ontwerpen, TU Delft
Landbergstraat 15, 2628 CE Delft

Presenting the prototype in Museum Boijmans Van Beuningen

The first prototype of the Smart Replica we are developing is presented to the public and tested by the public during '24 uur cultuur' (24 hours of culture) at Museum Boijmans Van Beuningen.

dinsdag 17 februari 2015

reconstructing the past: contructing stories

The last months animator Jasper Duivenstijn has started woring on the '3D construction' of the stories behind the 17th century Japanese teacup. He has been using all kind of historical 'sources' like paintings, ceramic plates, maps, the model of a ship or tableware form a broad variety of national and international museums. The first screenshots can be seen here, with the related 'sources' from the collection of Rijks Museum Amsterdam:

3D 'reconstruction' by Jasper Duivenstijn

3D 'reconstruction' by Jasper Duivenstijn

  Gezicht op de Gouden Bocht in de Herengracht vanuit het westen, Gerrit Adriaensz. Berckheyde, 1672 

Amsterdamse grachtenhuizen aan de Herengracht 474-478,  Cornelis Danckerts (II), 1696 - 1706

maandag 27 oktober 2014

Reconstructing the past take two: Herengracht 476

The next challenge was to use the Structure Sensor to capture a 17th century house on the 'Gouden Bocht' (Golden Bend) in Amsterdam. This two parcel wide majestic residence of the then Mayor of Amsterdam was the home where the porcelain teacup, we follow was used. The building is now used by the Prins Bernard Cultuurfonds.
The team (Audrey Loef (Architecture), Rosan Foppen (industrial Design), Ingmar Klappe (Architecture) and Senna Meij (Industrial Design) of the Technical University Delft, needed to use all their resourcefulness to get the job done. Despite of the 'promise' the Structure Sensor proved to have extreme difficulties with reflective surfaces, such as windows and glass, high ceilings and strong light/dark contrast.
The result: the beautiful ‘salon’ changed into a more ‘cave-like’ space. Clearly the Structure Sensor wasn’t up to the task of scanning a historical abundantly decorated sitting-room! 
Herengracht 476, Huize de Vicq

Salon, huize de Vicq


Salon, huize de Vicq

3D scan by the Structure Sensor

dinsdag 21 oktober 2014

reconstructing the past take one: a 17th century plate

Last week Audrey Loef (Architecture), Rosan Foppen (industrial Design), Ingmar Klappe (Architecture) and Senna Meij (Industrial Design) of the Technical University Delft have been working on a project for the Minor Augmenting Prototypes. They have tested a new 3D scanning device the 'structure sensor' for its use in reconstructing historical objects. This week the object was a porcelain plate, made in the 17th century in Japan, ordered by the then Mayor of Amsterdam. The plate is part of a set of tableware that was (likely) ordered for the marriage of the mayor with Aletta Pancras that took place at august 30, 1667. This plate is part of the collection of the Amsterdam Museum, and we are greatful that we had the oppertunity to scan the object in their depot.
Other (known) part of the set of tableware are two cup-an-saucers at Museum Boijmans Van Beuningen, a plate at the Victoria&Albert in Londen and a plate at the Idemitsu Museum in Japan.
Hre you can see the plate and the 3D computer reconstruction after the scan.

17th century plate, collection Amsterdam Museum, foto Senna Meij

3D scan of Structure sensor

3D computer model, modeled after scan, bottom view

3D computer model, modeled after scan, top view (excluding decoration)